Gyengénlátó Változat

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy hivatalunk az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép tárolást tesz lehetővé. A kamera rögzíti az Ön magatartását is.

Ezen adatkezelésünk jogalapja a 2013. évi L. törvény és az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére belép, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a kép- hangfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.

A felvétel tárolásának helye: a Hivatal elkülönített NVR-eszköze. A tárolás időtartama: 15 munkanap a technikai adottságok szerint. Az adatok megismerésére jogosult személyek: Polgármester, technikai kezelőszemélyzet.

A képfelvételek felhasználása: A rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználása.

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ez alapján a törvényben írt feltételekkel ezen adatkezelésünkről tájékoztatást, adathelyesbítést, törlés, zárolás kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet. További részleteket illetően, kérjük olvassa el a törvényt, amely megtalálható itt: www.njt.hu

 

Kamerák száma és helyei:

Hivatal épületében: 4db (főbejárattal és hátsó bejáratokkal szemben: 3 db; tanácskozó teremben: 1db)
Hivatal épületéhez kapcsolódó kültéri kamerák: 14db (hivatal utcafrontján jobb és baloldalt: 2db; hivatali parkoló bejáratával szemben: 1db; fedett kiállítási tér és a parkoló irányába: 2db; épület hátsó bejáratainak megfigyelésére: 1db; bal oldali bejárati kapu megfigyelésére: 1db; udvari faház megfigyelésére: 2db; udvar megfigyelésére: 1db; pajta területének megfigyelésére: 3db; Önkormányzati Kft. telephelyének megfigyelésére: 1db)

E-mail

További oldalak